jokerweek 2010

POWERDOWN

Architecten en stedenbouwkundigen hebben steeds een duidelijk plan voor de wereld. Studenten architectuur worden getraind in het maken en ordenen van de dingen. Powerdown, het thema van de jokerweek vertrekt van het tegenovergestelde: het ongeplande. In deze vooropgestelde situatie van acute en chronische energieschaarste komt het vervolgens tot een confrontatie met de heersende architectuur en stedenbouw, die enkel in beweging komen als ze door de macht worden aangestuurd.


Tijdens de Jokerweek wordt in de spelvorm van een vijftigtal microseminaries, telkens bestaande uit een groep van ongeveer tien studenten onder de hoede van één of meerdere docenten, gewerkt aan een op voorhand door de betreffende docenten uitgeschreven opgave. Deze microseminaries worden ondersteund door een ruim aanbod films en lezingen van nationale en internationale deskundigen. De uitkomst van deze constante toevoer aan informatie en van al dit harde werk wordt in de publicatie ‘Powerdown, - How the built environment behaves when energy comes in short supply’ geordend.


ORGANISATOREN

Nele De Raedt


LOCATIE

Campus Plateau


DATA

29 maart 2010 – 3 april 2010


OPDRACHT

MICROSEMINARIES

Het werk voor Powerdown gebeurt in zogenaamde microseminaries. Die bestaan uit groepen van een 10-tal studenten die, onder de hoede van één vakgroeplid, docent of assistent, gedurende de hele week één specifiek subthema zullen behandelen. De subthema’s, met een bijhorende opgave, werden op voorhand uitgeschreven door de vakgroepleden. De opgaven omvatten meestal zowel een luik onderzoek als een luik ontwerp. Een lijst met alle microseminaries en de bijhorende vakgroepleden wordt op voorhand kenbaar gemaakt zodal de studenten zich net vòòr de aanvang van de Jokerweek in een groep kunnen inschrijven.


OUTPUT

Het resultaat van het werk van de verschillende microseminaries zal gebruikt worden voor een publicatie met de titel Powerdown Toolkit (working title). Iedere groep levert op het einde van de week zijn bijdrage onder de vorm van ongeformatteerde tekst en/of een reeks zwart/wit beelden. Deze bestanden worden na de jokerweek samengebundeld door de redactie tot het nieuwe Koekboekje.


Buiten de beperking van het zwart-wit voor de beelden is de keuze van de communicatievorm vrij. De tekst kan verschillende paden bewandelen: van een reportage tot een fictieverhaal, en de beelden kunnen zowel foto’s zijn, reproducties van maquettes, als tekeningen. Wel vragen we dat er een grote aandacht wordt besteed aan de communicatieve dimensie van de geproduceerde ‘artikels’ die ook voor leken begrijpbaar moeten zijn. Tekst en beeld worden telkens voorzien van de nodige bronverwijzingen.


De bruikbaarheid en lezersvriendelijkheid van de geleverde artikels wordt opgevolgd door de redactie, een team met vakgroepleden, afgevaardigden van de Loeiende Koe en laatstejaars die zich tijdens de jokerweek bezighouden met het op elkaar afstellen van de verschillende artikels, zowel vormelijk als inhoudelijk, en die ook de publicatie zullen regelen. Dit zal gebeuren op de voorlopige versies van de artikels die, op het einde van iedere werkdag van de Jokerweek, door de groepen worden ge-upload op een voor hen bestemde pagina van de Jokerwebsite. Deze continue publicatie maakt ook dat iedereen, voor het einde van de Jokerweek, steeds kennis kunnen nemen van de resultaten van de andere groepen.


Parallel aan deze output op de website wordt aan de groepen ook gevraag om op het einde van de dag het resultaat van hun werk in niet-virtuele vorm ditmaal tentoon te stellen in een reeks vitrine-tafels die voor de Jokerweek opgesteld worden het atelier Bach. 1. Buiten tekst en grafische documenten kunnen hier ook objecten, maquettes, originele tekeningen enz. worden tentoongesteld.
jokerweek-2010---dag-04_4483844796_o
jokerweek-2010---dag-04_4483842326_o
jokerweek-2010---dag-02_4479488592_o
jokerweek-2010---dag-02_4478072853_o
jokerweek-2010---dag-01_4479342684_o


ACTIVITEITEN