jokerweek 2013

FEEST IN SUBURBIA

Als thema van de ontwerpweek werd dit jaar gekozen voor ‘Feest in Suburbia’. Dit thema sluit aan bij een onderzoeksproject dat door labo A in opdracht van het Agentschap voor Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen, van het Ministerie van Cultuur van de Vlaamse Gemeenschap, wordt uitgevoerd. Eén van de bevindingen van het onderzoek is dat culturele activiteiten kunnen worden gefaciliteerd via kleine infrastructurele ingrepen in de buitenruimte - een kiosk, de technische vloer van een marktplein, een overdekte hal, allerhande meubilair - of door eenvoudige aanpassingen in bestaande onderbenutte binnenruimten - achtergelaten religieus patrimonium, leegstaande fabriekspanden, sportinfrastructuur.


ORGANISATOREN

Maarten Van Den Driessche
Eva De Bruyn
Nathan Van Den Bossche


LOCATIE

Technicum blok 3


DATA

25 maart 2013 – 29 maart 2013


OPDRACHT

Eetfestijnen, schranspartijen, braderijen, apero of barbeceu, kermissen, fuiven, dance-, rock- & lichtfestivals, reünies, jubilees, familiefeesten, geboortefeesten, herdenkingen, de koffietafel na een uitvaart, inhuldigingen, ceremonies, optochten, burleske feesten of spontane, ongeplande feesten,…


De conditie van het feest is bijzonder interessant om het suburbane landschap te lezen en erin te interveniëren.


We vragen jullie op zoek te gaan naar potentieel interessante feestplekken in de rand van de stad Gent en deze zodanig uit te rusten dat er gefeest zou kunnen worden.


De programmeurs zoeken geschikte locaties in de rand van de stad Gent, die een bepaald type feest kunnen ontvangen.


De faciliteurs bedenken voorzieningen die het feest accommoderen.


Bedenk hierbij dat een feest a-priori tijdelijk van aard is en slechts een nacht, een dag, enkele dagen, hoogstens een week duurt.


Denk dus ook na over de voorziening in ongebruikte toestand


WEEKSCHEMA

banner jw 2013
jokerweek-2013_8631590412_o
jokerweek-2013_8630483183_o
jokerweek-2013_8604327140_o
jokerweek-2013_8598219002_o
jokerweek-2013_8594248059_o


ACTIVITEITEN