jokerweek 2014

HETZELFDE ANDERS

Van 31 maart tot 2 april loopt aan de UGent een internationaal colloquium onder de titel ‘Hetzelfde Anders’. De vakgroep Architectuur en Stedenbouw nam het initiatief om een internationaal colloquium op te zetten waarop meer dan vijfhonderd sprekers het zullen hebben over thema’s als ‘de superdiverse stad’, ‘conventie en inventie’, ‘architectuur voor een wereld in transitie’, ‘collectief wonen’, ‘de uitwisseling tussen kunst en architectuur’, ‘soft architecture machines revisited’, ‘nouvelle-école-architecture’ en ‘het probleem van de kroonlijst’. De bijdragen worden geleverd door sprekers uit binnen- en buitenland, stafleden van de vakgroep en alle bachelor- en masterstudenten.


Belangrijke publieke lezingen staan ook op het programma op 31 maart, 1 en 3 april. Op 3 april gaat in het Universiteitsforum (Ufo) ook de tentoonstelling open die de resultaten en stellingen van het colloquium omzet in woord en beeld op tientallen grootformaat posters.


Het colloquium sluit af met een uniek debat tussen toparchitecten Stéphane Beel, Xaveer De Geyter, Willem-Jan Neutelings en bOb Van Reeth. Met het colloquium en de bijhorende events zet de vakgroep Architectuur en Stedenbouw van de UGent de 25ste verjaardag van de opleiding ingenieur-architect aan de Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur aan de UGent extra in de verf.


LOCATIE

Campus Plateau & UFO


DATA

31 maart 2014 – 2 april 2014


OPDRACHT

De Jokerweek neemt de vorm aan van een grootschalig colloquium dat de speelruimte schept waarbinnen een bombardement van stellingen plaatsvindt. De strak georkestreerde colloquiumformule is opgevat als een kader voor actie en reactie. Concreet zal het colloquium onderverdeeld worden in 9 thematische ‘sessies’ waarin onder leiding van een aantal stafleden masterstudenten beargumenteerde stellingen naar voor schuiven, waarop bachelorstudenten reageren. Binnen de sessies wordt ook door internen en externen input gegeven via lezingen en/of wordt deelgenomen aan de discussie.


Na het colloquium verwerken de master- en bachelorstudenten de stellingen en hun reacties tot een poster. Op de laatste worden alle posters samengebracht in een tentoonstelling in de foyer van het UFO. We sluiten de jokerweek feestelijk af met een gemodereerd gesprek tussen Stéphane Beel, Xaveer De Geyter, Willem-Jan Neutelings en bOb Van Reeth, gemodereerd door Maarten Delbeke. Hierna volgt een receptie in het UFO en een bal in de Vooruit.


jokerweek-2014_14263697419_o
jokerweek-2014_13563305455_o
jokerweek-2014_13560729284_o
jokerweek-2014_13560439403_o
jokerweek-2014_13560379725_o


ACTIVITEITEN

WEEKOVERZICHT