jokerweek 2015BOX OFFICE

Het vertrekpunt van de oefening is een analyse van de interne werking van een aantal iconische architectuurbureaus. De keuze van de bureaus is gebaseerd op de persoonlijke fascinatie van verschillende leden van de vakgroep, die met een lezingenreeks de basis leggen van de analyse. Deze analyse legt de specifieke werkmethodes en de invloed ervan op hun architectuur bloot. Studenten onderzoeken de hiërarchische structuur, de behandeling van klanten, de focus bij het ontwerpproces, de manier van samenwerken, etc.


De tweede stap van de oefening verschuift van de historische realiteit naar de hedendaagse hypothese. De iconische architect werpt zich op als bouwheer, en geeft aan een nieuw architectuurbureau bestaande uit 12 studenten, de opdracht een werkplek anno 2015, op 9 m² te voorzien. Na de analyse ontdubbelt de opdracht zich in deze tweede stap in 2 hands-on oefeningen. De ontdubbeling van de opdracht wordt versterkt door de keuze van 2 verschillende locaties: Nucleo en de Plateau.


Nucleo: 6 studenten bouwen de ruimte zelf, materialiseren vloer, plafond, wanden, en denken na over de kijk op de buitenwereld. Plateau: 6 studenten bouwen de objecten in de ruimte, waaraan gewerkt wordt, waar sociaal contact al dan niet ontstaat.


Het contact tussen beide groepen wordt gefilterd, waardoor de twee visies pas samenkomen in de uiteindelijke expositie. De praktijkassistenten introduceren aan de hand van lezingen en begeleidingen de studenten in de praktische werking van een hedendaags bureau.


De output van de jokerweek is een in karton gematerialiseerd ontwerp van het nieuwe hedendaagse architectuurbureau. Zo worden de studenten enerzijds geacht na te denken over een hedendaags bureau door te reflecteren op historische architectuurbureaus of –collectieven, en anderzijds worden ze uitgedaagd om constructief na te denken over het bouwen met een simpel materiaal, met geringe stijfheid en sterkte.


LOCATIE

Campus Plateau & Nucleo


DATA

30 maart 2015 – 3 april 2015


OPDRACHT

Het startpunt van de oefening wordt gevormd door een aantal iconische architectuurbureaus. Een analyse van hun bureau-structuur legt de specifieke werkmethodes en de invloed ervan op de architectuur bloot. Deze analyse wordt gebruikt om in de loop van de week een nieuwe werkplek voor het bureau te ensceren. De aanzet tot deze analyse wordt op maandag gegeven door een combinatie van lezingen en documentaires.


De tweede stap van de oefening verschuift van de historische realiteit naar de hedendaagse hypothese. De iconische architect werpt zich op als bouwheer, en geeft aan een nieuw architectuurbureau bestaande uit 12 studenten, de opdracht een werkplek anno 2015 te voorzien. Bovendien vraagt de uiterst beperkte oppervlakte om een synthese van de werkplek. De 12 studenten splitsen zich op in 2 groepen van 6 om hun architectuur- bureau op ware schaal te materialiseren in bruin karton.

6 van de 12 studenten bouwen de scene. de articulatie en configuratie van vloer, wanden en plafond, bepalen hoe er naar het bureau wordt gekeken. (Nucleo) – 6 van de 12 studenten produceren de objecten die de architectuurproductie faciliteert. Deze objecten zullen het bestudeerde ontwerpproces ondersteunen en trachten de gehele werk-infrastuctuur van het bestudeerde bureau te herdenken. (Plateau)

Deze twee visies op dezelfde bureaucultuur komen pas op vrijdag samen in de uiteindelijke expositie, maar moeten elkaar wel mogelijk maken.


Tussentijds worden op maandag en dinsdag een geënsceneerde foto van het studentenbureau in de werkplek-in-progress gevraagd. op donderdag produceert elk kantoor een filmpje van 1 minuut waarin ze de werking voortonen.


jokerweek-2015_16996961251_o
jokerweek-2015_16974292696_o
jokerweek-2015_16836174319_o
jokerweek-2015_16791365530_o
jokerweek-2015_16791365400_o


ACTIVITEITENWEEKSCHEMA