jokerweek 2016


WERKEN AAN WIJK 13

Naar aanleiding van de naderende 200e verjaardag van de UGent in 2017, is het thema van de jokerweek dit jaar ‘Universiteit en Stad’. De bedoeling is om de (nu nog) ontbrekende raakvlakken tussen de stad Gent en de Universiteit te onderzoeken en aan de potentiële interactiemogelijkheden te werken aan de hand van 15 opdrachten (Tensegrity, de wolk, het fronton, de totempaal, de stoa, de film, MEWAF, de mythe van de koers, de helling, rooffood, de route, in Afrika, projecties, the big draw en expo & experiment). Dit alles onder de noemer ‘Werken aan Wijk 13’. De week wordt afgesloten de Jokerse Feesten als hoogtepunt.


LOCATIE

Parking Rectoraat UGent


DATA

20 maart 2016 – 25 maart 2016


OPDRACHT

DE 15 OPDRACHTEN


PROJECT 1 TENSEGRITY

Ontwerpen en bouwen van een tensegrity-structuur, met buizen en kabels, op schaal 1:1. De structuur moet kunnen opgesteld worden op het St-Pietersplein op vrijdag, om de finish van de koers te markeren.


PROJECT 2 DE WOLK

Het maken van een ‘wolk’ met plastic-zeilen en touw. De wolk wordt op vrijdag opgehangen aan een kraan om de ingang van het festival-terrein van de Jokerweek te markeren, en ze doet ook dienst als luifel boven het festival-terrein.


PROJECT 3 HET FRONTON

Verbeelden, naspelen en bouwen van een nieuwe invulling voor het fronton in de gevel van de Aula van de Gentse universiteit in de Volderstraat. Het fronton wordt nagebouwd op aangepaste schaal. Binnen dit project wordt nagedacht over wat anno 2016 een relevant en/of representatief beeld is van de universiteit.


PROJECT 4 DE TOTEMPAAL

Bouwen van een totempaal die bestaat uit een stapeling van maquettes van universiteitsgebouwen die ooit ontworpen en/of gebouwd werden. De totempaal brengt een ode aan de architectuur van de universiteit, en is tegelijker een oefening in het creëren van visueel plezier.


PROJECT 5 DE STOA

Verbeelden van de ruimte van de stoa — een half-open overdekte zuilengang — als studeer- en leer-ruimte op de site tussen de St-Pietersnieuwstraat en de Schelde. Studenten krijgen een tekening van een deel van de gevel van een stoa, waarop ze een context en een pogramma moeten projecteren. Het resultaat van dit project is een meterslange tekening van een stoa op de site van de UGent, met een hedendaagse invulling.


PROJECT 6 DE FILM

Het maken van een korte film die de projecten van de Jokerweek 2016 documenteert, die via interviews de wijk13 en haar bewoners in beeld brengt, en die nadenkt over welke ingrepen deze buurt kan gebruiken.


PROJECT 7 MEWAF

Het Mewaf-meubilair behoort tot de geschiedenis van de UGent. In dit project wordt een waaier aan oude afgedankte Mewaf-meubelen onder handen genomen, als ode aan dit meubilair en/of als oefening in het nadenken over wat het ‘after-life’ van deze meubelen zou kunnen zijn wanneer ze niet langer bruikbaar zijn binnen UGent.


PROJECT 8 DE MYTHE VAN DE KOERS

Het doel van dit project bestaat erin om de koers van Wijk13 te verheven tot een mythisch evenement – zoals de Ronde Van Vlaanderen of Parijs-Roubaix. Om dit te realiseren wordt een kaart gemaakt waarbij het parcours gekoppeld wordt aan de topografie, de gebouwen, de remarkabele zichten en plaatsen onderweg, en waarbij de alledaagse realiteit legendarische proporties aanneemt.


PROJECT 9 DE HELLING

In dit project wordt het groene ‘terrain vague’ tussen de Kerkwegel en de Scheldekaai geclaimd als publieke ruimte van de universiteit door het bouwen van een installatie met oude vangrails. Van maandag tot vrijdag zullen studenten mee helpen bouwen aan deze ‘meccano’, die de site maximaal respecteert en ze een minimale bruikbaarheid verleent.


PROJECT 10 ROOFFOOD

Ontwerpen en bouwen van infrastructuur (plant-bakken) voor de coöperatieve Roof Food, die groenten kweekt op Vlaamse daken. Enerzijds het maken van plantbakken die RoofFood in de toekomst kan gebruiken (10a – Rooffood ‘Hands-on’). Anderzijds het maken van een ontwerp voor een ecologische upgrade van het economie-gebouw van de UGent (10b – Rooffood ‘Concepts’).


PROJECT 11 DE ROUTE

Bedenken van een traject dat de verschillende tentoonstellingsplekken op vrijdag 25 maart met elkaar verbindt en duidelijk zichtbaar maakt voor bezoekers. Tevens is het een oefening in het cureren en tentoonstellen van de universiteitsgebouwen zelf – hun ruimtes, gangen, gebruikers, zichten op de stad – op de site langsheen de St-Pietersnieuwstraat.


PROJECT 12 IN AFRIKA

In deze workshop worden twee campussen uit de vroege jaren 1960 van nabij bestudeerd, beide ontworpen door de Franse architect Michel Ecochard: de universiteiten van Yaoundé (Cameroun) en Brazzaville (voormalig Frans Congo). Aan de hand van verschillende bronnen, waaronder plannen en documenten uit het archief van de architect, wordt onderzocht hoe de campussen geëvolueerd zijn doorheen de tijd en hoe hun relatie tot de stad wijzigde.


PROJECT 13 PROJECTIES

In de parkeergarage aan het rectoraat wordt een proef-opstelling opgezet om via projecties onderzoek te doen naar de architectuur en vormgeving van de toegangen tot de Gentse universiteitsgebouwen. Enerzijds wordt veldwerk verricht – fotografische reportages – om deze toegangen te documenteren. Anderzijds wordt onderzocht hoe deze informatie kan omgezet worden in een projectie in situ.


PROJECT 14 THE BIG DRAW

Aan de hand van historische kaarten wordt de evolutie van een tiental universiteitssites van de UGent in beeld gebracht. De oefening legt de aandacht op de ‘kunst’ van het tekenen van kaarten – met de hand – en het zoeken naar gepaste tekenconventies om de wijzigende relatie tussen stad en universiteit sinds begin 19e eeuw inzichtelijk te maken. De oefening gebeurt in samenwerking met studenten geschiedenis.


PROJECT 15 EXPO & EXPERIMENT

Deze opgave gaat in op de relatie tussen universiteit en samenleving door te reflecteren op drie initiatieven die uit de faculteit psychologische en pedagogische wetenschappen voortkomen: de experimenteerschool, OC-Nieuwe Vaart, Info Jeugd. Door een dertigtal studenten sociale pedagogiek werd aan de documentatie en interpretatie van deze drie cases gewerkt. In de jokerweek bedenken zij samen met architectuurstudenten een formule om deze 3 cases in de jokerweek te tonen.


PROJECT X DE JOKER

Studenten die ‘de Joker’ op hun traject hebben moeten zich op die dag ter beschikking houden van de ‘arbeidsmarkt’ die gegenereerd wordt door andere projecten. Elke dag zal in de bar – in de parkeergarage – gecommuniceerd worden over de inzet van de Jokers in andere projecten of in functie van de werking van DLK.

jokerweek-2016_25330616403_o
jokerweek-2016_25887827982_o
jokerweek-2016_25858146840_o
jokerweek-2016_25658758290_o
jokerweek-2016_25940245732_o


ACTIVITEITEN