jokerweek 2018


COLLECTIEF

Met COLLECTIEF voegen we een nieuw hoofdstuk toe aan deze traditie. Voor het eerst in de geschiedenis van de Jokerweek, maar eveneens in die van de opleiding, werken we samen met de Vakgroep Kunst, Muziek- en Theaterwetenschappen. De aanleiding voor deze samenwerking ligt voor het grijpen. In februari 2018 opende het VANDENHOVE Centrum voor Architectuur en Kunst, een interfacultair studiecentrum waarin beide vakgroepen samenwerken voor onderwijs en onderzoek op het gebied van de architectuur en de kunst. Het centrum kwam er na de belangwekkende schenking van de kunstcollectie van architect Charles Vandenhove – tevens de ontwerper van het gebouw – aan de Universiteit Gent. Met deze donatie werd de Universiteit eigenaar van een rijke en gevarieerde kunstcollectie.

 

Onwillekeurig riep deze schenking de vraag op welke kunstwerken de Universiteit nog in haar bezit heeft? Hier en daar in de gebouwen tref je inderdaad wel kunstwerken aan, maar ze zijn vaak van erg wisselende aard en hangen of staan niet altijd in de meest fraaie omstandigheden. Bestaat er zoiets als de UGent kunstcollectie? Toen ons tijdens een verkennend onderzoek ter ore kwam dat beeldende kunst niet tot het mandaat van het toekomstige Gentse Universiteitsmuseum (GUM) behoorde, ging er bij ons een prettig alarm af. Hier diende zich een gedroomd onderwerp voor de Jokerweek aan.

 

De Jokerweek COLLECTIEF heeft niet de ambitie om de volledige kunstcollectie van de UGent in kaart te brengen – tijdens de voorbereiding van de projectweek werd ons duidelijk dat dit een werk van langere adem is. Met de opdracht willen we eerst en vooral het verblijf en de zichtbaarheid van kunst aan onze Universiteit onderzoeken. Samen met studenten Architectuur en Kunstwetenschappen willen we collectief nadenken over strategieën en modaliteiten om de kunst die de Universiteit bezit, beter tot haar recht te laten komen. De cursieve F geldt tegelijkertijd als disclaimer en als uitnodiging. De collectie kunst van de UGent mag tot op heden misschien nog een fantasma zijn, laat het tijdens deze week niet na om er vrij over te fabuleren. De unieke locatie van deze Jokerweek, het Geeraard De Duivelsteen, geeft hier alvast alle aanleiding toe.

 

Wouter Davidts


ORGANISATOREN

Wouter Davidts – Steven Jacobs


LOCATIE

Geeraard de Duivelsteen
Geraard de Duivelstraat 1, 9000 Gent


DATA

26 maart 2018- 30 maart 2018OPDRACHT

In februari 2018 opende het VANDENHOVE Centrum voor Architectuur en Kunst, een interfacultair studie- en tentoonstellingscentrum aan de voet van de boekentoren. Het Centrum werd opgetrokken naar aanleiding van de schenking van de indrukwekkende kunstcollectie van architect Charles Vandenhove aan de Universiteit Gent. Het VANDENHOVE Centrum zal dienen als laboratorium voor studenten architectuur en kunstwetenschappen om er te experimenteren met het tonen van kunstwerken, het ontwerpen van scenografieën en het cureren van tentoonstellingen.

 

De Jokerweek 2017-18 grijpt de opening van het Vandenhove Centrum aan om een unieke samenwerking tussen de opleidingen Kunstwetenschappen en Ingenieurswetenschappen: Architectuur op poten te zetten. Met als titel COLLECTIEF richt de Jokerweek het vizier op de kunstcollectie van de UGent – die met de verwerving van de kunstverzameling van Charles Vandenhove substantieel versterkt werd.


De kunstcollectie zit verspreid over de vele faculteiten en talrijke campussen van de UGent en is dus nooit als geheel zichtbaar. Kunstwerken zijn terug te vinden in allerlei contexten: van aula’s, vergaderruimtes en kantoren over vestibules, gangen en kelders. Alleen of in groep, aan de muur, op sokkels, vensterbanken of schouwen, achter deuren of gordijnen. Het statuut van de werken loopt sterk uiteen: sommige werken zijn in bruikleen van de Vlaamse Gemeenschap, het MSK of het SMAK, anderen maken deel uit van het Universiteitsarchief, nog anderen van de Universiteitsbibliotheek. Er is geen enkel gecentraliseerd overzicht (laat staan beleid) waar alle werken netjes zijn opgelijst. Voor het toekomstige Gentse Universiteitsmuseum (GUM) behoort ‘beeldende kunst’ niet tot de opdracht.


Een week lang wordt er geëxperimenteerd met uiteenlopende strategieën om de kunstcollectie van de Universtiteit Gent in beeld te brengen en te ontsluiten. Elk groepje studenten krijgt 5 zaken aangereikt bij de start van de week:

 

FACTOR 01 ÉÉN OF MEERDERE KUNSTWERKEN

Iedere groep krijgt een singulier werk of een ensemble van werken toegewezen, waarmee ze de hele week zullen werken.

 

FACTOR 02
MAPPING-STRATEGIE

Iedere groep zal de kunstwerken documenteren en in kaart te brengen aan de hand van een welbepaald medium.

 

FACTOR 03
BEMIDDELINGSSTRATEGIE

Iedere groep onderzoekt hoe de kunstwerken te ontsluiten of publiek te maken aan de hand van een tentoonstellingsparadigma of -dispositief.

 

FACTOR 04 PLEK IN HET VANDENHOVE CENTRUM

de tentoonstellingszaal op de tweede verdieping van het VANDENHOVE Centrum wordt onderverdeeld in een raster van ‘tentoonstellingsvakken’. Elke groep krijgt een vak toebedeeld en zal dus bijdragen aan de finale tentoonstelling op vrijdag in het Centrum. In het Geraard De Duivelsteen is een model op ware grote van deze tentoonstellingszaal aanwezig waarop alle groepen dagelijks de vorderingen van hun werk tentoonstellen.

 

FACTOR 05 EEN F-WOORD

Ludiek, serieus, toepasselijk of schier irrelevant; elke groep krijgt een F-woord dat als bijkomende conditie voor de opdracht geldt.DE JOKERWEEK WORDT IN 3 FASES OPGESPLITST.


MAANDAG + DINSDAG

In het eerste deel van de week, tot en met dinsdagavond, wordt er verwacht dat de toegewezen kunstwerken gedocumenteerd en in kaart worden gebracht. Elke groep doet dit aan de hand van de mapping-strategie die hen eveneens werd toegewezen. Er zijn 6 mapping-strategieën: audio, foto, model, tekenen, tekst en video. Zo zal tegen dinsdagavond van de vele kunstwerken een scala aan surveys ontstaan, die de werken op erg verschillende manieren belichten.


WOENSDAG + DONDERDAG

Aan de hand van deze grondige ‘kennismaking’ met de werken, wordt in het tweede deel van de week, vanaf woensdagochtend, gewerkt aan een strategie om het werk te ontsluiten en/of te tonen. De groep experimenteert nu hoe hun werk(en) met de bemiddelingsstrategie die hen werd toegewezen, publiek gemaakt kunnen worden. Er zijn 7 bemiddelingsstrategieën: catalogus, gadget, gids, kader, legende, meubel, sokkel.
Gevraagd wordt om na te denken hoe (een selectie van) de kunstcollectie te zien kan zijn in het VANDENHOVE Centrum, terwijl de werken zelf fysiek niet aanwezig zijn.


VRIJDAG

Op de laatste dag van de Jokerweek wordt de afsluitende tentoonstelling gebouwd. Dit gebeurt niet meer in het Geraard De Duivelsteen, maar in de tentoonstellingsruimte op de tweede verdieping van het VANDENHOVE Centrum. Vrijdagvoormiddag verhuizen alle groepen het expositiemateriaal naar de Sint-Pietersnieuwstraat 33. Vrijdagnamiddag volgt de blijde intrede van de Rector van de Universiteit: om 14h30 opent prof. Rik Vandewalle officieel de tentoonstelling met de eindresultaten van de Jokerweek COLLECTIEF.

 

JOKERS

Voor de begeleiding van de opdracht hebben we vier JOKERS uitgenodigd. Van dinsdag tot en met donderdag zullen vier internationale kunstenaars, elk actief in een verschillende discipline, studenten begeleiden en helpen bij de opdracht: Béatrice Balcou (F), Jeremiah Day (US), Stiftung Freizeit (Rubén Jódar; DE) en Roel Heremans (BE).

 

WEBSITE

Aanvullend op dit dagboek bevat de website (www.jokerweek.be) een beeldbank met referentiebeelden voor zowel de mapping-strategie als de bemiddellingsstrategie.

jokerweek-2018_41518132451_o
jokerweek-2018_41477192532_o
jokerweek-2018_41477178152_o
jokerweek-2018_40805277384_o
jokerweek-2018_26648400637_o
ACTIVITEITEN

klik hier nog niet voor alle foto’s