jokerweek 2019CYCLORAMA

20 jaar Open Oproep

De Jokerweek 2019 ‘Cyclorama’ staat in het teken van de twintigste verjaardag van de Open Oproep. De Open Oproep werd in 1999 in het leven geroepen door de eerste bouwmeester bOb Van Reeth en is tot vandaag één van de instrumenten van de Vlaams Bouwmeester om tot ambitieuze en kwalitatieve architectuur te komen door middel van begeleiding van publieke bouwheren. De Jokerweek 2019 grijpt de verjaardag van de Open Oproep aan als aanleiding om de resultaten van de procedure te onderzoeken.

Het vertrekpunt voor de opdracht is het archief van de Open Oproep dat publiek raadpleegbaar is op de website van de Vlaams bouwmeester. De 37 Open Oproepen die tussen 1999 en 2019 gelanceerd werden, omvatten in totaal 672 projecten. 457 van die projecten zijn intussen gerealiseerd, of doorlopen momenteel een traject tot realisatie. Het is de ambitie om tijdens de Jokerweek een visueel overzicht te maken van alle gerealiseerde en lopende projecten. De volledige wielerpiste van het Gentse Kuipke wordt getransformeerd tot een gigantisch panorama dat alle gerealiseerde Open Oproepen in beeld brengt. Door de ruimtelijke spreiding van de Open Oproep projecten ontstaat een panorama van het volledige Vlaamse landschap, van de kust tot de Limburgse Kempen.ORGANISATOREN

Hong Wan Chan
Pieter-Jan Cierkens
Maarten Liefooghe
Maarten Van Den Driessche


LOCATIE

Wielerpiste van ’t Kuipke, Citadelpark GentDATA

1 april 2019 – 5 april 2019OPDRACHT

In de traditie van de 18de- en 19de-eeuwse panoramische spektakels wordt de wielerpiste gezien als een enorme aaneenschakeling van landschappen: een cyclorama. Elk veld van Open Oproepen vormt één segment in dat doorlopend panoramisch landschap.

De visuele weergave van de Open Oproepen per veld is niet vrijblijvend. De specifieke compositie van het landschap wordt bepaald door de analyse van de set Open Oproepen en de ruimtelijke condities van het landschap. Elk landschap brengt een verhaal, communiceert een boodschap, maakt een punt. De wedstrijdbundels, beschikbaar in het archief van de Open Oproep, vormen een belangrijke bron voor een kritische lezing van de projecten, niet in het minst door de visieteksten van de ontwerpers waarin de ambities voor het project onderlijnd worden. Bestaat er een typologische samenhang tussen de verschillende projecten? Welke relatie gaan de projecten aan met de omgeving en het landschap? Op welke manier spelen de projecten met schaal? Ook de verschillende visuele stijlen van de bundels vormen een uitdaging: wordt de persoonlijke signatuur van een bureau meegenomen of gehomogeniseerd? De ruimtelijke condities van elk veld geven extra randvoorwaarden die helpen om de set van Open Oproepen te kaderen en interpreteren. Steden kampen met andere problemen dan het platteland.

De uitdagingen die zich stellen in de Brusselse rand zijn van een andere orde dan die in een geïsoleerde provinciestad zoals Torhout. Welke houding nemen de projecten hier tegenover aan? Alle groepen verwerken alle Open Oproepen uit hun set in hun landschap. Dat kan groot op de voorgrond - als een uitgewerkte snede, een interieur, … - maar evengoed zeer klein op de achtergrond, als een silhouet, een embleem. De keuze voor de plaatsing van de projecten op de voor-, midden- of achtergrond is cruciaal in de opbouw van de compositie.

Het panorama wordt opgebouwd uit individuele ‘fragmenten’ die met touwtjes aan de balustrade van de piste worden opgehangen. Het zwarte beschermdoek vormt een homogene achtergrond. De fragmenten - silhouetten, snedes, perspectieven, tekeningen, prints, collages, cut-outs, … - worden vervaardigd uit een assortiment van (kraft)papier en karton dat wordt aangeboden. Elk veld volgt de compositorische regels van het landschap en bestaat uit een voorgrond, een middengrond en een achtergrond.

Door de grootte van de wielerpiste is ‘schaal’ een belangrijk aandachtspunt: de compositie moet werken vanop grote afstand. Een tweede lezing van dichtbij is optioneel en wordt aangemoedigd. Aan elke groep studenten wordt ter inspiratie een ‘atlas’ aangeboden waarin sprekende voorbeelden van imaginaire landschappen en panorama’s zijn opgenomen.

Aan de hand van een schaalmodel kan de compositie en het narratief telkens getest worden, daarnaast wordt dialoog en afstemming met de naastgelegen segmenten mogelijk gemaakt. Overlap en vermenging worden hierbij niet uitgesloten. Elke avond wordt een update van de mock-up verwacht; de evolutie van het panorama kan op deze manier van dag tot dag gevolgd worden.Foto5
Foto4
Foto3
Foto2
Foto1


ACTIVITEITEN